Awards

                                                Anugerah GC Gred Khas C (lantikan 2011)
                                   Master Teachers (Special Grade C) with Tan Sri KPPM 2013                                                 Anugerah Guru Ikon Daerah Kluang 2013

              Majlis Anugerah GC Gred Khas C from Bahagian Sekolah Berasrama Penuh (2012)

                   Anugerah Kepimpinan Inovasi JPN Johor from Johor Education Director (2012)


                               Anugerah Pembentang Kajian Tindakan di peringkat antarabangsa
                                Hari Anugerah Cemerlang SMK Canosssian Convent, Kluang

                                    Anugerah Hari Kualiti (Kategoi Guru) 2010 Daerah Kluang


                                              Anugerah Guru Inovatif, 2008 Kluang District


                                              Anugerah Guru Inovatif 2009, Kluang District


                                               Anugerah Guru Inovatif 2009, Johor State
                                from Dato' Seri Dr Puad Zakarshi, Deputy Minister of Education


 


                                              Ist place, Action Research 2010, Johor State 

       Action Research 2011 

No comments: